KOŁO NAUKOWE LIBERTAS ET LEX UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Koło Naukowe Libertas et Lex Uniwersytetu Warszawskiego w swojej działalności podejmuje problematykę wolności wobec prawa, w szczególności wolności jednostki wobec rzeczywistości normatywnej i gwarancji wolności w procesie stosowania prawa, a także problematykę prawa wyznaniowego. Nasza organizacja skupia studentów, którym bliskie są idee liberalne i zajmuje się badaniami nad różnymi nurtami tej ideologii. Wśród osób związanych z Kołem można znaleźć zarówno studentów, którym bliskie są założenia konserwatywnego liberalizmu, jak i zwolenników libertarianizmu czy socjalnego liberalizmu. Wszystkich łączy przekonanie o zasadniczym znaczeniu praw jednostki w życiu społecznym, politycznym i w procesie budowy systemu prawnego. Siedzibą Koła jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.