OPIEKUNOWIE KN Libertas et Lex

DR PAWEŁ BORECKI ur. w 1974 r., adiunkt w Katedrze Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, laureat I nagrody w XL Konkursie miesięcznika "Państwo i Prawo" na najlepsze prace doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa w 2005 r., autor kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących prawa wyznaniowego, prawa konstytucyjnego oraz historii ustroju i prawa Polski.


DOC. DR PIOTR KŁADOCZNY


DR DOROTA PUDZIANOWSKA