Zarząd KN "Libertas et Lex":

Prezes Koła – Jakub Znamierowski

Wiceprezes Koła ds. Ruchu Naukowego –
Magdalena Mroczek

Wiceprezes Koła ds. Promocji – Aneta Serowik

Wiceprezes Koła pełniący funkcję Sekretarza Koła –
Angieszka Kałwa

Wiceprezes Koła pełniący funkcję Skarbnika Koła –
Tomasz Klemt