Zarząd KN "Libertas et Lex":

Prezes
Tymoteusz Zych

Studiuje na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i w Akademii Artes Liberales - miedzyuczelnianych studiach humanistycznych, w ramach ktorych uczy się też na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest prezesem kola naukowego Libertas et Lex i przewodniczącym regionu mazowieckiego Forum Młodych Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Był jednym z pomysłodawców cyklu kina prawniczego na UW i koordynatorem obchodów 200-lecia WPiA ze strony Samorządu.
Zainteresowania: przede wszystkim historia anglosaskiej myśli politycznej i prawnej, zagadnienie pozycji sędziego w systemie prawnym oraz amerykańska kinematografia - w szczególności twórczość Orsona Wellesa i Johna Hustona. Jest autorem szeregu publikacji o tematyce z zakresu historii idei, przede wszystkim w kontekście USA, oraz tekstów obejmujących zagadnienia z zakresu teorii prawa. Pisał m. in. o tematyce bioetycznej w amerykańskim Sądzie Najwyższym, idei prawa w myśli Ronalda Dworkina czy neokonserwatywnym środowisku "Commentary". Redagował interdyscyplinarne opracowanie "20 lat Wolnej Polski w oczach studentów". Dogmatyczny apologeta Jamesa Joyce'a.

Viceprezes
Bartosz Rozbicki

Student IV roku Prawa na WPiA. Członek Zarządu Koła od 2008 . Na stanowisku vice-Prezesa od 2009. Pomysłodawca oraz współorganizator wielu przedsięwzięć m.in. Debaty "czy Kapitalizm się skończył? ", Panelu dyskusyjnego "Poprawność Polityczna a Wolność Jednostki". Aktywny działacz w Samorządzie Studentów WPiA, zasiada w Radzie Wydziału. Współorganizator obchodów jubileuszowych 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji.
Zainteresowania : polityka, historia, narciarstwo, żeglarstwo, dobre jedzenie, Rock'n roll.

Viceprezes
Miłosz Sałagan

Urodzony 26 grudnia 1987 roku w Grajewie. Absolwent XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie . Student IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek prawo. Zainteresowania : prawo administracyjne i nauka o administracji publicznej, dobra osobiste w prawie cywilnym, wolności i prawa obywatelskie, amatorsko również filozofia, historia i makroekonomia oraz brydż, piłka nożna, spacery. Autor referatów poświęconych : prawu administracyjnemu, dobrom osobistym w prawie cywilnym, doktrynom politycznym i prawnym.

Oficjalne publikacje : "Oblicza Liberalizmu" 2007, racjonalista.pl " Prawno-administracyjne aspekty ustawy "zabużańskiej"", 2008 publikacja w formie abstraktu po zje1dzie KN UW w Radzikowie

Wiceprezes KN UW "Libertas et Lex", członek stowarzyszenia "Młodzi Administratywiści".

Skarbnik
Izabela Błaszczyk

Studentka III roku Prawa oraz I roku Teologii. Kielczanka zadomowiona w Warszawie. Miłośniczka starych polskich filmów. Największe marzenie: kot rosyjski niebieski.


Sekretarz
Krzysztof Nadolny

Student II roku Prawa i II roku Finansów i Rachunkowości, członek koła od 2008 roku, Sekretarz od 2009, twórca strony internetowej koła. Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, członek Mensy Polska. Wielki fan zespołu Dżem.
Zainteresowania: historia, polityka, numizmatyka, rynek kapitałowy, poker Texas Holdem, windsurfing.